Velkommen på aa.dk

Det seneste større redesign af hjemmesiden skete i 2013 i forbindelse med markeringen af 100 års-jubilæet for stiftelsen af Arthur Andersen & Co i Chicago.

I 2013 var alle sejl derfor sat til for at få realiseret tre projekter:

i) en særlig jubilæumsfest, ii) udgivelse af en jubilæumsbog og sidst men ikke mindst, iii) etableringen af et ” virtuelt museum”.

De to første milepæle er for længst nået, og vi udbygger fortsat det virtuelle museum. Meget er sket fra 2013 til 2021, så tiden var inde til et nyt design og opdatering i hjemmesiden.

Hold øje med siden, hvor vi løbende deler flere nyheder og materialer.

Virtuelt museum

Billeder, alumner, brochurer og andre AA-relaterede materialer
– vi udbygger konstant samlingen, og vi har brug for din hjælp.
Hvis du har materialer liggende, som
må deles på hjemmesiden, hører vi meget gerne fra dig.

Seneste nyt

Lidt om www.aa.dk’s historie

aa.dk blev registreret som domænenavn i Danmark allerede i 1996. Faktisk skete det et godt stykke tid før staben i Arthur Andersen i Chicago egentlig havde opdaget internettet.

Da man i Chicago endelig fandt ud af at det var vigtigt med tilstedeværelse på nettet og forsøgte at indregistrere “www.aa.com” opdagede man at man var kommet for sent ud. American Airlines havde i 1998 sat sig på navnet. Og der sidder de stadig:  www.aa.com.  Gode råd var dyre. Derfor kom man op med det elegante ” www.arthurandersen.com ” Hmm.

I Danmark valgte vi derfor at anvende begge navne i markedsføringen: www.arthurandersen.com for at vise det globale flag, og www.aa.dk for at vise den lokale tilstedeværelse.

Der er flere gange både før og efter 2002 modtaget tilbud på køb af www.aa.dk. Hver gang er tilbuddene pænt er afvist. Navnet er ikke til salg. At nogen kunne tænke sig navnet er måske ikke så mærkeligt når det forholder sig således at hjemmesiden i 2021 stadig kan registrere ca. 2500 hits om måneden! Enten har vi en meget aktiv alumne skare eller også er det en fortsættelse af historien om hvor mange kunder vi fik ved at stå forrest i telefonbogen.

ENRON-SAGEN

AA blev ofret som syndebuk i Enron-skandalen.

Mary Morrisson har udført fyldestgørende undersøgelser om Enrons kollaps og grundlaget for anklagerne mod Arthur Andersen & Co.

Læs redegørelserne og døm selv.

  • Der er aldrig gennemført en retssag vedrørende AA's revision af Enron.
  • Ingen myndighed har påvist mangler i AA's revision af Enron
  • Ingen af de svindelbehæftede regnskaber var påtegnet af AA.
  • USA's Højesteret tilsidesatte dommen mod AA med en 9-0-afgørelse i 2005.

ENRON-SAGEN

Journalister begår aldrig fejl – mener de selv

Gennem en ihærdig indsats er det lykkedes John Andersen at få knebet noget der ligner verdens mindste dementi ud af Berlingske Tidende.

Herunder de vigtigste pointer:

  • Ingen papirer blev makuleret for at undgå, at myndighederne fik fat i dem
  • AA er ikke gået "bankerot"
  • Juryanvisningerne var ikke svage, de var forkerte
  • Sagen er afgjort