Enron-sagen

Forstå Arthur Andersens kollaps
i 2002 og Enron-sagen på to minutter

Vidste du at…?

 • Der er aldrig gennemført en retssag vedrørende AA’s revision af Enron.
  I et retssamfund er man uskyldig indtil det modsatte er bevist.
 • Ingen kompetent myndighed har nogensinde påvist mangler i AA’s revision af Enron.
  Tværtimod: SEC havde intet at udsætte på AA’s revision af Enron.
 • Ingen af regnskaberne i enheder (SPE’s) hvor regnskabssvindlen blev begået, var påtegnet af AA.
  De blev revideret af to andre “Big Five”-firmaer.
  De blev aldrig retsforfulgt.
 • Der blev rejst en kriminel sigtelse mod AA for dokumentmakulering og AA blev dømt i august 2002. Firmaet måtte lukke. Men USA’s Højesteret tilsidesatte den dom med en 9-0 afgørelse i 2005.
  Det er yderst sjældent at US Supreme Court så hurtigt og enstemmigt forkaster en dom.
 • AA blev ofret som syndebuk i Enron skandalen. Ordren til at ofre AA kom direkte fra det Hvide Hus.
  En løs påstand ? Nej, dette er bekræftet af en offentlig udtalelse fra en af George Bushs nærmeste, Senator Oxley i 2007.

December 2005 – Full Circle

Godt tre år efter Enron-sagens mediemæssige højdepunkt i 2002 viste to artikler at alt var tilbage til udgangssituationen – lige bortset fra at Arthur Andersen var blev slået ihjel af den amerikanske regering.

Der taltes igen om globale partnerskaber
som et mål for the Big Four. Arthur Andersen var et One-firm firma lige fra sin fødsel.

Multidisciplinær strategi – Arthur Andersen var den ypperste eksponent for denne strategi. Accenture’s succes vidner herom.

For the record

“The Rest of the Story”- af Mary Ashby Morrison
Mary Morrison gæstede Danmark i maj 2005, og havde en velbesøgt gæsteforelæsning på CBS, hvor hun redegjorde for resultatet af hendes undersøgelser om Enrons kollaps og grundlaget for anklagerne mod Arthur Andersen & Co. Den seneste udgave (nov. ’05) af hendes redegørelse er offentliggjort.

Læs Mary Ashby Morrison’s artikel The Rest of the Story og hendes tidligere artikel, Lynching of AA.

Nov. 2005 – Justice Dept. opgiver sag mod Arthur Andersen
Dermed er Justice Depts. sag fra 2002 total faldet til jorden. Men der er ingen erstatning i udsigt for alle de tabte jobs og værdier.

Se artikel fra Wall Street Journal
Se artikel fra Houston Chronicle
Se artikel fra Chicago Sun-Times