Arthur Andersen & Co

The First One Hundred Years

Enron-sagen med politiske undertoner tog livet af Arthur Andersen i 2002. Men Arthur-ånden og det globale netværk lever videre i bedste velgående.

Forord

Skrevet af professor Flemming Poulfelt, CBS

Kapitel 1: Succesfirma på slagtebænken

Kapitlet begynder med en historisk reportage om implosionen i foråret 2002 og bredes ud med fortællingen om forspillet, frem for alt Enron-sagen, og om efterspillet frem til AA’s frikendelse i USA’s højesteret. Hvordan det gik til, da et af verdens største og mest respekterede revisionsfirmaer nærmest fra den ene dag til den anden forsvandt fra jordens overflade? Hvad skete der i USA, og hvad skete der i Danmark? Hvad blev konsekvenserne? Blev AA ofret af Bush-regeringen? Hvilken rolle spillede medierne?

Kapitlet bygger dels på skriftlige kilder, dvs. avisartikler fra dengang samt senere rapporter og bøger (både AA-venlige og – kritiske), dels på interviews med AA-nøglepersoner i Danmark.

Kapitel 2: Arven efter Arthur

Hvad er der tilbage af Arthur Andersen og AA-ånden i Deloitte, Accenture og diverse virksomheder grundlagt af tidligere AA-medarbejdere, deriblandt Basico, Athos og Milestone. Og hvordan ser dagens AA-netværk ud? Fra aa.dk over alumni-grupper i Danmark og internationalt til firmafesten i oktober 2013 og mere uformelle sammenkomster som pokeraftener og julekoncerter.

Kapitlet bygger på interviews med nøglepersoner og andre ansatte i AA, Accenture, Deloitte og andre firmaer.

Kapitel 3: Nålestribede ballademagere

Kapitlet fortæller om den helt særlige Arthur Andersen-ånd. Hvad var det, der var specielt med AA? På hvilke områder var AA anderledes, på hvilke områder var man pionér? Her indgår bl.a. en beskrivelse af det globale ”one firm”. Rekrutteringen af unge talenter og satsningen på uddannelse fra første til sidste dag, bl.a. i St. Charles og Segovia. Hierarkiet, konkurrencen og ”op-eller-ud”-princippet. Loyaliteten, stoltheden og korpsånden, ”Think straight, talk straight”-mottoet. Frækheden og den høje medieprofil. Kombinationen af på den ene side konservativ dresscode og yderst seriøs og professionel optræden hos klienterne, på den anden side ryet i Danmark som ”klassens frække dreng” og den løsslupne stemning i form af bl.a. Indenfor Dørene, (B)arthur og julefrokosterne. Hvordan huskes AA som arbejdsplads af tidligere medarbejdere? Hvordan sørgede man for hele tiden at rekruttere de bedste medarbejdere?

Kapitlet bygger dels på interviews med AA-nøglepersoner og andre AA-ansatte, dels på skriftlige kilder.

Kapitel 4: Andersens eventyr

Kapitlet fortæller om Arthur Edward Andersens liv, om hans dansk-norske familiebaggrund, om hans kometkarriere fra buddreng til autoriseret revisor, om hans legendariske professionalisme og integritet og om grundlæggelsen 1. december 1913 af det, der ved hans død 34 år senere var et af verdens mest anerkendte revisionsfirmaer. Videre fortælles om AA’s internationale udvikling frem til implosionen i 2002.

Kapitlet bygger overvejende på AA-jubilæumsbøger og andre skriftlige kilder.

Kapitel 5: Fra en villa i Hvidovre til Tuborg Havn

Historien om Arthur Andersen i Danmark fra 1962 til 2002. Fra den spæde start i en villa i Hvidovre over Falkoner Allé, Rådhuspladsen, Grønningen og Midtermolen til Tuborg Havnevej. Hvad kendetegnede de forskellige domiciler, og hvad betød de for firmaets udvikling? Hvorfor og hvordan fusionerede man med H.C. Steen Hansen i 1984, og hvad indebar fusionen?

Kapitlet bygger dels på interviews med nøglepersoner og ansatte i AA-Danmark, dels på materiale fra aa.dk, Indenfor Dørene og andet arkivmateriale.

Kapitel 6: Guldkant på CV’et

En række topchefer i dansk erhvervsliv har en fortid hos Arthur Andersen. Hvordan husker de årene hos AA, hvad har disse år betyder for dem, hvad har de taget med sig, hvad har de udnyttet i deres senere karriere? Interviews med, Jeff Gravenhorst, Tune Hein, Sisse Fjeldsted Rasmussen, Jesper B. Jørgensen, Per Møller, Pernille Erenbjerg, Jesper Brandgaard og Ole Andersen. Hver af de otte præsenteres i et separat underkapitel med portrætfotos samt højdepunkter fra cv’et.

Epilog

Skrevet af Jesper Jarlbæk

Tidslinje

Takkeliste

Liste over dem, der bestilte deres eksemplar(er) først og dermed muliggjorde bogen.

Stikordsregister